WedstrijdreglementHofvijver Regatta 23 mei 2020


1.0 Reglementen

1.1       De wedstrijd wordt gevaren volgens het Reglement voor Roeiwedstrijden (RvR) van de KNRB.

 

2.0 Organisatie

2.1       Wedstrijdleiding: Sophie Adriaansens en Benoît Le Noir de Carlan

Contact: info@hofvijverregatta.nl.

2.2       Website: www.hofvijverregatta.nl.

 

3.0 Inschrijving

3.1       Aanmelden: tot en met maandag 18 mei 2020 12:00 uur via het formulier op de website. Meldt u zich aan na 9 mei 2020, dan kan de organisatie geen clinics voor onervaren roeiers verzorgen.

3.2       Na aanmelding zal verdere informatie verzonden worden naar het opgegeven adres.

3.3       Inschrijfgelden per roeiplek voor deelname in C4+, 4+ of 8+:

Voor studenten: €25,-

Voor burgers en politici: €50,-

Voor bedrijven: €100,-

Het inschrijfgeld dient vóór vrijdag 22 mei 2020 00:00 uur overgemaakt te worden op

NL13 RABO 013 2084 139 t.n.v. HAAGSE STUDENTEN ROEIVER. PELARGOS Den Haag o.v.v. Hofvijver

Regatta + ploegnaam.

3.4        Ploegen die zich na het sluiten van de inschrijvingen maar voor de loting terugtrekken zijn het inschrijfgeld verschuldigd.

3.5       Ploegen die zich na de loting terugtrekken, of niet komen opdagen, zijn naast het

inschrijfgeld ook een boete verschuldigd. Deze boete is vastgesteld op de hoogte van

het inschrijfgeld, met een minimum van €15. Zie Art. 36 RvR.

3.6       De wedstrijdleiding behoudt het recht om nummers af te lassen in verband met te

weinig inschrijvingen, met een minimum van 6 inschrijvingen.

 

4.0 Startvolgorde

4.1       Loting: woensdag 20 mei 2020 12:00 uur.

4.2       De wedstrijdleiding behoudt het recht om de startvolgorde naar eigen inzicht te

wijzigen.

 

5.0 Race

5.1       De wedstrijd wordt geroeid over een afstand van ongeveer 200 meter op de Hofvijver

naast het Binnenhof in Den Haag.

5.2       Roeiers dienen zich een één uur voor hun wedstrijd te melden bij de wedstrijdleiding.

5.3       Enkel ervaren roeiers mogen starten in een gladde boot, voor alle andere deelnemers is het C4+ veld.

5.3      Ploegen, gestuurd door een eigen stuurtje, zijn zelf verantwoordelijk voor de eventuele schade aan de boten en/of kade.

5.4       Elke ploeg start 1 maal en eventueel de finale.

5.5       Er wordt gestart op een 2 ploegen baan.

5.6       De stuurlieden vergadering is verplicht voor alle deelnemende ploegen.

5.7       Het is ten strengste verboden zich aan de achterkant van het eiland, of in de buurt

van de fontein in de Hofvijver te begeven.

5.8       Na de finish dient er meteen gehouden te worden. Dit in verband met de korte uitloop

afstand tot een hoge stenen wal.

 

6.0 Slotbepalingen

6.1       In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie.

6.2        De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig letsel of schade door bezoekers of deelnemers aan het evenement geleden voor, tijdens of na het evenement.

 

Contact gegevens

Adres:              Postbus 63473

2502 JL Den Haag

Email:              info@hofvijverregatta.nl

Website:           www.hofvijverregatta.nl

Reknr:              NL13 RABO 013 2084 139 t.n.v. HAAGSE STUDENTEN ROEIVER. PELARGOS Den Haag

K.v.Knr:           27.252.692 Den Haag